ผู้เป็นสมาชิกชมรมแต่ไม่มี USERNAME โปรดอ่าน

เรียน  ท่านพี่น้องสมาชิกชมรม

ตามที่ท่านอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ได้กรุณาแนะนำอีกหนึ่งช่องทาง ให้ท่านสมาชิกชมรมซึ่งไม่ได้เป็นสมาชิกของเวป UAMULET.COM (ไม่สามารถจะโพสข้อความในกระดานได้) สามารถจะใช้เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการแจ้งข้อมูลให้กับทางทีมงานได้ทราบนะครับ.

ขณะนี้ ท่านสมาชิกมี 3 ช่องทางนะครับ

(๑) ถ้าหากท่านสมาชิกได้เป็นสมาชิกของเวป U…. สามารถเข้ามาโพสภาพและชื่อได้ทันที.

(๒) ถ้าหากท่านสมาชิกไม่ได้เป็นสมาชิกของเวป U…. สามารถฝากภาพ, รายชื่อ และหมายเลขสมาชิก เข้ามาที่ HOTMAIL ของท่านประธาน คือ huahenglongthailand@hotmail.com  ซึ่งทางท่านประธานจะช่วยเป็นธุระลงกระทู้ให้นะครับ.

(๓) ถ้าหากท่านสมาชิกไม่ได้เป็นสมาชิกของเวป U  สามารถส่ง……

๓.๑  ภาพถ่าย บัตรประจำตัวประชาชนของท่านสมาชิก,

๓.๒  ภาพถ่าย ตราสัญญลักษณ์ชมรม ขอให้เห็นหมายเลขสมาชิกด้วย

๓.๓  ภาพถ่าย บัตรประจำตัวสมาชิกชมรม

ส่งไปตามที่อยู่นี้  คุณธาวิน สมัครธัญกิจ  วัดร่องขุ่น  ตำบลป่าอ้อดอนชัย  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย  (57000)  เพื่อให้คุณธาวินช่วยดำเนินการให้นะครับ.

ช่องทางส่งข้อมูลมีหลากหลายมากแล้วนะครับ   ดังนั้น สมาชิกชมรมทุกท่านไม่ควรจะมีเหตุให้อ้่าง…ว่าไม่สะดวก, ไม่สามารถ, โพสไม่เป็น, ส่งเมลล์ไม่เป็น หรืออื่นๆ นะครับ  เอาตามความสะดวกของแต่ละช่องทางได้เลยครับ.

ขอแสดงความนับถือ

ภูวเดช ยงมหาภากรณ์

Comments are closed.